Voucher – regulamin

  1. Voucher uprawnia jego posiadacza i osobę mu towarzyszącą (maksymalnie 4 osoby) do jednorazowej zniżki na pobyt w Willi Cichej.

  2. Aby voucher został zaakceptowany, osoba, która przekazała voucher, musi wystawić pozytywną opinię dla Willi Cichej na platformie Google. Opinia powinna być rzetelna i odzwierciedlać rzeczywiste doświadczenia związane z pobytem w Willi Cichej. Willa Cicha zastrzega sobie prawo do odrzucenia vouchera, jeśli opinia zostanie uznana za nieodpowiednią lub nieprawdziwą.

  3. Promocja dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonanych bezpośrednio z Willą Cichą, przez stronę internetową lub telefonicznie. Promocja nie obejmuje rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem innych stron internetowych, platform rezerwacyjnych lub agencji turystycznych.

  4. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze ani na jakieś inne produkty lub usługi. Voucher jest ważny tylko przez okres jego trwania, który jest nieokreślony.

  5. Promocja nie dotyczy rezerwacji dokonanych z wykorzystaniem innych zniżek lub promocji. Promocje nie łączą się, a jedna rezerwacja może korzystać z tylko jednej promocji.

  6. Willa Cicha zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji w każdym czasie bez konieczności informowania o tym klientów. Zmiany nie będą miały wpływu na vouchery już wydane i zarezerwowane pobyty.

  7. Wszelkie spory wynikające z korzystania z promocji rozstrzygane będą na zasadach określonych przez polskie prawo.